Farma fotowoltaiczna to inaczej elektrownia słoneczna lub solarna. Jednak to drugie nazewnictwo jest stosowane rzadziej, gdyż w praktyce oprócz wytwarzania energii, elektrownia solarna ma mało wspólnego z tradycyjnymi elektrowniami, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Przede wszystkim nie ma negatywnego wpływu na środowisko (jest bezemisyjna i cicha), nie wymaga dostarczania zewnętrznym transportem paliwa do zasilania (np. węgla), nie potrzebuje również sztabu pracowników ani wielkopowierzchniowych terenów pod zabudowę. Spełnia jednak tę samą rolę – dostarcza potrzebną nam wszystkim energię.
Do funkcjonowania farmy fotowoltaicznej niezbędny jest wydzielony obszar terenu (dobranego odpowiednio pod kątem usytuowania, a co za tym idzie nasłonecznienia), na którym instalowane są panele fotowoltaiczne, inwertery oraz elementy konstrukcyjne całego przedsięwzięcia. W odróżnieniu od indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, ta w farmie składa się z tysięcy paneli. Dzięki takiej kumulacji mogą one uzyskać o wiele większą moc. Dla przykładu największe farmy w Polsce mają łączną moc ponad trzech mega watów, natomiast pojedyncza mikroinstalacja na indywidualne potrzeby wytwarza nie więcej niż 50 kWh.

Jak działa farma fotowoltaiczna?

W każdym z paneli fotowoltaicznych są ulokowane ogniwa fotowoltaiczne, w których energia powstaje poprzez zastosowanie materiału półprzewodnika. Dzięki temu może powstać zjawisko fotoelektryczne. Kiedy na panele fotowoltaicznej padają promienie słoneczne, pochodzące z nich fotony wzbudzają w ogniwach ruch elektronów. Powoduje on powstanie napięcia elektrycznego. Każda z instalacji fotowoltaicznych ma określoną moc wytwarzania prądu, dzięki czemu można dopasować ją do poszczególnych potrzeb. Oprócz farm fotowoltaicznych można spotkać się także z mikroinstalacjami, których działanie co do zasady jest takie samo. Różnicą zasadniczą jest moc obu tych rozwiązań.

Odpowiednie usytuowanie farmy fotowoltaicznej

Najważniejszym elementem jest wybranie odpowiedniego terenu pod budowę farmy fotowoltaicznej. Nasza firma ma odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje przy wyborze gruntów. Nakreślmy jednak kilka istotnych podpunktów, które trzeba uwzględnić przy takiej inwestycji, są to:

  • nasłonecznienie wybranego terenu,
  • jego budowa (powinien być maksymalnie płaski),
  • klasa gruntu IV lub niższa,
  • odległość od sieci niskiego lub średniego napięcia (ułatwia otrzymanie warunków przyłączenia).

Farma fotowoltaiczna a mikroinstalacja

Farmy fotowoltaiczne są budowane specjalnie na potrzeby uzyskiwania dużych mocy, natomiast mikroinstalacje skupiają się na zaspokojeniu potrzeb pojedynczych gospodarstw domowych. Nadwyżki energii właściciel mikrostacji może odsprzedać do sieci energetycznej. Poza tym mikrostacje usytuowane się przede wszystkim na dachach zabudowań, w przeciwieństwie do farm fotowoltaicznych, które budowane są zazwyczaj na ziemi.
Podsumowując, farmy fotowoltaiczne mają dużą przewagę nad innymi formami wytwarzania energii, dodatkowo pozwalają także na bezpieczne inwestowanie. W przeciwieństwie do mikroinstalacji umożliwiają uzyskanie dużych zysków przy zainwestowaniu odpowiednich środków. Przykładem może być tutaj oferta naszej firmy. Zależnie od wybranego przez Państwa wariantu umowy, gwarantowany zysk z inwestycji przy pełnym okresie trwania umowy wynosi 100% zainwestowanej kwoty. Próg wejścia to zaledwie 50 000 złotych. Ponieważ branża cały czas się rozrasta już teraz warto zobaczyć, co można zyskać. Zapraszamy do przejrzenia dostępnych wariantów.

Udostępnij ten artykuł: