Karkonosze to najwyższe pasmo górskie Sudetów, a jednocześnie jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Polski. Na popularność Karkonoszy wpływają dwa główne czynniki – bogactwo przyrodnicze oraz dogodne usytuowanie. Bliskość granicy naszych południowych sąsiadów jest tutaj niewątpliwym atutem. To jednocześnie obszar na tyle słabo zurbanizowany, że zachowuje swoje naturalne walory oraz pozwala na odpoczynek w spokojnych warunkach.
Na terenie Karkonoszy usytuowany jest Karkonoski Park Narodowego, należący do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Szacuje się, że rocznie Karkonosze odwiedza około dwóch milionów turystów. Nie dziwi więc fakt, że na tym obszarze znacząco rośnie zapotrzebowanie na nowoczesną bazę turystyczną, jednocześnie z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Klęska ekologiczna Gór Izerskich i Karkonoszy

Historia tego regionu przypomina nam o konieczności ochrony przyrody. W latach 1980. oraz 1990. wystąpiło masowe zamieranie drzewostanów, które dziś znane jest pod hasłem klęski ekologicznej Karkonoszy i Gór Izerskich. Wśród wielu czynników, jakie miał na nią wpływ wymienia się przede wszystkim skażenie powietrza. Było to spowodowane emisją zanieczyszczeń przez elektrownie i elektrociepłownie funkcjonujące u styku granic Polski, Czech oraz Niemiec. Korzystając ze złóż dostępnych w tym regionie, spalały corocznie ogromne ilości węgla brunatnego. Emitowane zanieczyszczenia łączyły się z kroplami wody, które następnie spadały pod postacią tzw. kwaśnego deszczu. Dopiero działania w ramach „Black Triangle Regional Program” na początku lat dziewięćdziesiątych pozwoliły na dostosowanie zakładów od odpowiednich standardów i częściowe ograniczenie szkodliwej emisji. Potrzeba jednak wielu dekad, aby sytuacja całkowicie wróciła do normy.

Rola fotowoltaiki na obszarze Karkonoszy

Nauka z przeszłości pokazuje, jak katastrofalne w skutkach może być nieliczenie się ze środowiskiem przyrodniczym. Tymczasem fotowoltaika dostarcza nam czystej energii, bez ryzyka, że historia z klęską ekologiczną może się powtórzyć. Zwłaszcza w tym rejonie jest to niezwykle ważne. Prognozuje się, że turystyka w Karkonoszach będzie się nadal prężnie rozwijać. Styl życia sprawia, że coraz więcej ludzi szuka miejsc do odpoczynku możliwie, jak najbliżej natury. Farmy fotowoltaiczne w tym regionie stają się więc odpowiedzią na pytanie, jak optymalnie zabezpieczyć inwestycje w energię elektryczną. Dodatkowym atutem jest możliwość usytuowania przy nich stacji ładowania pojazdów elektrycznych, których to sieć powoli, ale regularnie się rozwija.

Zrównoważony biznes – połączanie różnych aspektów w jednej inwestycji

Inwestując z naszą firmą w fotowoltaikę, przyczyniają się Państwo pośrednio także do zrównoważonego rozwoju rejonu Karkonoszy. Dzięki dostępności do czystej energii możliwa jest rozbudowa sieci turystycznej bez obaw o środowisko przyrodnicze. Nasze farmy fotowoltaiczne nie mają negatywnego wpływu na otoczenie – nie emitują hasłu, drgań, gazów czy pyłów. W przeciwieństwie do farm wiatrowych, nie pozostawiają także trwałego odcisku na walorach krajobrazowych. Jest to szczególnie ważne w otulinie obszarów chronionych. Dodatkowo warto wspomnieć, że farmy wiatrowe często spotykają się z negatywnymi głosami ze strony mieszkańców – protesty dotyczą szczególnie regionów atrakcyjnych turystycznie (np. budowy morskich farm wiatrowych, które na stałe wpisałyby się w nadmorski krajobraz). W przypadku farm fotowoltaicznych takie ryzyko praktycznie nie istnieje.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i wspólne inwestowanie w czystą energię.

Udostępnij ten artykuł: