Powietrze w Polsce jest w czołówce najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Na tę sytuację składa się kilka czynników. Przede wszystkim jest to wynik emisji do atmosfery gazów oraz pyłów uwolnionych w procesie spalania węgla lub drewna. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Otóż jednym z wiodących powodów jest powielany mit o tanim węglu, jako źródle najlepszego ogrzewania dla gospodarstw domowych. Wiele osób szukając oszczędności spala w piecach tworzywa sztuczne lub niskiej jakości węgiel, przez co do atmosfery przedostają się szkodliwe dioksyny i furany. W zmianie polityki energetycznej istotny jest także czynnik świadomości społecznej, która na szczęście z roku na rok wzrasta.
Najprostszym rozwiązaniem byłoby zamienienie sposobu pozyskiwania energii na tą ze źródeł odnawialnych. W teorii takie działanie wydaje się być jednak kosztowne, w praktyce jeśli zmniejszymy koszty uzyskania energii elektrycznej, może ono okazać się dużo bardziej opłacalne. Tutaj pojawia się konieczność pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, w tym właśnie farm fotowoltaicznych. W procesie wytwarzania prądu wykluczają one użycie węgla czy drewna, dzięki czemu redukują skażenie środowiska.

Fotowoltaika przeciwko smogowi

Wraz z rozwojem technologicznym, musimy pamiętać o własnym zdrowiu. Staramy się dbać o odpowiednią dietę, aktywność fizyczną czy work-life balance, ale zapominamy, że przy tym wszystkim najistotniejsze jest środowisko, które nas otacza. Nierozerwalnie ją związani z potrzebą korzystania ze źródeł energii, powinniśmy popatrzeć na całokształt sytuacji. Wybór fotowoltaiki wydaje się tutaj optymalnym rozwiązaniem. Europejska Agencja Środowiska oszacowała, że przez choroby spowodowane zanieczyszczonym powietrzem , w Polsce rocznie umiera około 43 tys. osób. Najbardziej skażone jest południe Polski – województwo małopolskie, śląskie, ale także centralna Polska – łódzkie oraz mazowieckie. Tylko konsekwentna edukacja i idąca za nią zmiana sposobu pozyskania energii może zmienić tę sytuację. Farmy fotowoltaiczne muszą i będą powstawać, chociażby z powodu wzrastającego społecznego nacisku na poprawę jakości powietrza.

Zagrożenia związane z hałasem

Drugim istotnym czynnikiem, który negatywnie wpływa na zdrowie Polaków jest hałas. Powoduje on stres, ciągłe napięcie, uczucie przemęczenia oraz problemy ze snem. Poza tym zwyczajnie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Hałas wywołany jest głównie przez produkcję przemysłową oraz ruch transportowy. Właśnie ten drugi element można ograniczyć dzięki fotowoltaice. Pojazdy elektryczne są niezwykle ciche, co jest ich dużą zaletą w świecie opanowanym przez odgłosy silników. Jednak, aby w Polsce wzrósł ich udział w rynku powinna powstać jak największa sieć stacji ładowania. Bez niej użytkownicy będą ciągle wybierać tradycyjnie napędzane samochody z uwagi na komfort tankowania. Warto zauważyć, że stacje ładowania pojazdów elektrycznych są planowane przy tworzonych przez nas farmach fotowoltaicznych.
Drugim często pomijanym aspektem jest hałas związany z funkcjonowaniem tradycyjnych elektrowni węglowych. Hałas ten wywołuje zarówno sama ich działalność wytwórcza, jak i konieczność zapewnienia ciągłości dostawy surowca. Najczęściej odbywa się on poprzez transport kolejowy bez względu na porę dnia czy nocy. Farmy fotowoltaiczne są natomiast ciche, nie wymagają żadnych czynności, które generowałyby zbędny hałas. Dlatego ich lokalizacja nie jest uwarunkowana zbyt wieloma restrykcyjnym przepisami, dzięki czemu możemy wybrać miejsce optymalne inwestycyjnie bez zagrożenia dla lokalnych miejscowości. Warto zauważyć, że inaczej sytuacja przedstawia się już w przypadku farm wiatrowych.
Inwestując w nasze farmy fotowoltaiczne przyczyniają się Państwo nie tylko do rozwoju sieci czystych technologii pozyskiwania energii, ale realnie do poprawienia zdrowia nas wszystkich. Zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij ten artykuł: